قیمت پلی استیشن و دسته بازی

dashboard نتایج جستجو

forum
نام کالا گوشی شاپ دیجی کالا مقداد آیتی دیجی دو 19 کالا کالاتیک آسود ایویز بی تو برینگ آخرین به روز رسانی

gsp-6860
dkp-3737956
product/111973
6653
                        کنسول بازی سونی پلی استیشن 5 نسخه استاندارد                    کنسول بازی سونی پلی استیشن 5 نسخه استاندارد
Sony PlayStation 5 (PS5) Standard Edition

ناموجود


24,150,000
22,530,000

بدون محتوا


بدون محتوا


ناموجود


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 10 ماه پیش

gsp-6447
dkp-3738470
product/111974
6655
                        کنسول بازی سونی پلی استیشن 5 نسخه دیجیتال                    کنسول بازی سونی پلی استیشن 5 نسخه دیجیتال
Sony PlayStation 5 (PS5) Digital Edition

ناموجود


23,900,500
22,400,000

بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-6864
dkp-4033272
product/113936
7684
                        دسته بازی (کنترلر) کنسول سونی پلی استیشن 5 مدل دوال سنس                    دسته بازی (کنترلر) کنسول سونی پلی استیشن 5 مدل دوال سنس
Sony PlayStation 5 (PS5) DualSense Wireless Controller

ناموجود


1,785,000
سفید

ناموجود


بدون محتوا


بدون محتوا


1,759,000
سفید

ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-6941
dkp-4205333

7748
                        باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 5 نسخه دیجیتال به همراه یک دسته اضافه                    باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 5 نسخه دیجیتال به همراه یک دسته اضافه
Sony PlayStation 5 (PS5) Digital Edition with one Extra DualSense Wireless Controller

ناموجود


25,327,400

بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-6942
dkp-4204352

7755
                        باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 5 نسخه استاندارد به همراه یک دسته اضافه                    باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 5 نسخه استاندارد به همراه یک دسته اضافه
Sony PlayStation 5 (PS5) Standard Edition with one Extra DualSense Wireless Controller

ناموجود


25,873,600

بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-2913
dkp-914908
product/46635
7756
                        کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 500 گیگابایت                    کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 500 گیگابایت
Sony PlayStation 4 (PS4) Slim - 500GB

ناموجود


12,637,750
12,800,000
مشکی

بدون محتوا


بدون محتوا


ناموجود


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-4023
dkp-915865
product/65347
7757
                        باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 500 گیگابایت به همراه یک دسته اضافه                    باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 500 گیگابایت به همراه یک دسته اضافه
Sony PlayStation 4 (PS4) Slim - 500GB with one Extra DualShock 4 Wireless Controller

ناموجود


14,609,100

ناموجود


بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-4511

product/71938
7758
                        کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 500 گیگابایت به همراه 10 عدد بازی                    کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 500 گیگابایت به همراه 10 عدد بازی
Sony PlayStation 4 (PS4) Slim - 500GB With 10 Preloaded Games

ناموجود


بدون محتوا


ناموجود


بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-4530


7759
                        باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 500 گیگابایت به همراه یک دسته اضافه و 10 عدد بازی                    باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 500 گیگابایت به همراه یک دسته اضافه و 10 عدد بازی
Sony PlayStation 4 (PS4) Slim - 500GB with one Extra DualShock 4 Wireless Controller and 10 Preloaded Games

ناموجود


بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-2914
dkp-984129
product/47806
7762
                        کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 1 ترابایت                    کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 1 ترابایت
Sony PlayStation 4 (PS4) Slim - 1TB

ناموجود


14,400,000
14,700,000
مشکی

بدون محتوا


بدون محتوا


ناموجود


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-2915
dkp-437426
product/66282
7763
                        کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 پرو - 1 ترابایت                    کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 پرو - 1 ترابایت
Sony PlayStation 4 (PS4) Pro - 1TB

ناموجود


ناموجود


ناموجود


بدون محتوا


بدون محتوا


ناموجود


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-3634
dkp-1095562
product/65345
7769
                        باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 1 ترابایت به همراه یک دسته اضافه                    باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 1 ترابایت به همراه یک دسته اضافه
Sony PlayStation 4 (PS4) Slim - 1TB with one Extra DualShock 4 Wireless Controller

ناموجود


16,270,680

ناموجود


بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-4022
dkp-1033831
product/66704
7770
                        باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 پرو - 1 ترابایت به همراه یک دسته اضافه                    باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 پرو - 1 ترابایت به همراه یک دسته اضافه
Sony PlayStation 4 (PS4) Pro - 1TB with one Extra DualShock 4 Wireless Controller

ناموجود


ناموجود


ناموجود


بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-4510
dkp-4533060
product/71939
7782
                        کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 1 ترابایت به همراه 10 عدد بازی                    کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 1 ترابایت به همراه 10 عدد بازی
Sony PlayStation 4 (PS4) Slim - 1TB With 10 Preloaded Games

ناموجود


ناموجود


ناموجود


بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-4558
dkp-4577348
product/71940
7783
                        کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 پرو - 1 ترابایت به همراه 10 عدد بازی                    کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 پرو - 1 ترابایت به همراه 10 عدد بازی
Sony PlayStation 4 (PS4) Pro - 1TB With 10 Preloaded Games

ناموجود


ناموجود


ناموجود


بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-4531
dkp-1617886

7785
                        باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 1 ترابایت به همراه یک دسته اضافه و 10 عدد بازی                    باندل کنسول بازی سونی پلی استیشن 4 اسلیم - 1 ترابایت به همراه یک دسته اضافه و 10 عدد بازی
Sony PlayStation 4 (PS4) Slim - 1TB with one Extra DualShock 4 Wireless Controller and 10 Preloaded Games

ناموجود


16,344,590

بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

gsp-2970
dkp-4819991
product/1402
8823
                        دسته بازی (کنترلر) کنسول سونی پلی استیشن 4 مدل دوال شاک 4                    دسته بازی (کنترلر) کنسول سونی پلی استیشن 4 مدل دوال شاک 4
Sony PlayStation 4 (PS4) DualShock 4 Wireless Controller

ناموجود


500,030
مشکی
1,710,000
مشکی

بدون محتوا


بدون محتوا


بدون محتوا


ثبت نشده


ثبت نشده


ثبت نشده


watch_later حدود 1 سال پیش

نقد و بررسی کنسول بازی سونی پلی استیشن

:: ظاهر
بدنه این کنسول به گونه‌ای طراحی شده هست که می‌توانید هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی از آن استفاده کنید. البته به نظر می‌رسد که سونی این کنسول را بیشتر برای قرار دادن به صورت ایستاده و عمودی طراحی کرده هست و از نظر ما هم نمای بهتر و زیباتری خواهد داشت. البته در جعبه این دستگاه یک پایه قرار داده شده هست که می‌توانید برای قرار دادن کنسول به صورت افقی از آن استفاده کنید. اما بسیاری از کاربران با وجود استفاده از پایه به حالت افقی، مقداری لق بودن را گزارش داده‌اند و به همین دلیل باید خیلی مراقب بود که کنسول سقوط نکند و یا فضای کافی برای قرار دادن آن مخصوصا به صورت افقی از قبل تعبیه شده باشد. جنس بدنه این کنسول خیلی باکیفیت به نظر می‌رسد و با یک دستگاه لوکس و بالارده طرف هستیم. پنل‌های کناری این کنسول به راحتی قابلیت جدا شدن را دارند و می‌توانید آن‌ها را جدا کنید و اجزای داخلی کنسول را تمیز نمایید. البته جداشدن راحت پنل‌ها موجب شده که برخی از کاربران خوش سلیقه، این پنل‌ها را با طرح‌های مختلف رنگ آمیزی کرده و کنسول‌های زیبا و چشم نوازی به وجود آورند. البته دور از ذهن نیست که کمپانی سونی در آینده‌ای نه چندان دور، طرح‌ها و رنگ‌های مختلفی از PS5 را به بازار عرضه خواهد کرد. علاوه‌بر این پنل‌ها، با قسمتی پلهستیکی به صورت براق و مشکی رنگ طرف هستیم که در مرکز این دستگاه قرار گرفته هست و به نوعی کامل کننده ظاهر آن هست. روی این قسمت مشکی رنگ، دکمه‌های پاور  به همراه یک خروجی USB 3.0 و USB-C قرار گرفته‌اند که از این خروجی‌ها می‌توان برای انتقال اطلاعات ( در صورت تایید کمپانی ) و علاوه بر این  شارژ کنترلر استفاده کرد. شاید تصور کنید که ظاهر بزرگتر و سیستم خنک کننده پیشرفته‌تر، مساوی هست با صدا و گرمای بیشتر. اما دقیقا با صدای خیلی کمتر نسبت به پلی استیشن 4 طرف هستیم و گرما هم به درستی  به محیط بیرون از دستگاه منتقل می‌شود.
:: سخت افزار
سونی از زمان معرفی پلی استیشن5 تأکید داشت که سرعت حرف اول را در این کنسول  بازی می‌زند؛ اما تا زمانی که خودتان کار با این کنسول  بازی را تجربه نکنید، متوجه نخواهید شد که سرعت چقدر اهمیت دارد و چقدر تفاوت ایجاد می‌کند. برای مثال بازی Spider-Man: Miles Morales در کمتر از ۱۰ ثانیه اجرا می‌شود و فاقد صفحات بارگذاری هست، حتی اگر از مترو استفاده کنید. بهره‌گیری از سرعت پلی استیشن5 در دیگر عناوین انحصاری سونی نیز مشهود هست. این مشخصه به قدرت فراگیری بازی‌ها افزوده هست و در سرعت بخشیدن به جریان روایی بازی‌ها کمک می‌کند. شما فورا می‌توانید بازی مورد علاقه خود را اجرا کنید و دهستان آن را ادامه دهید. باید توجه کرد که یک مقدار طول می‌کشد تا دیگر بازی‌سازان نیز از قدرت و سرعت پلی استیشن5 در بازی‌های خود استفاده کنند. پلی استیشن5 ظاهری عظیم دارد. این کنسول  بازی خیلی بزرگ‌تر از دیگر کنسول‌ها هست و حتما به یک هستند نیاز دارد. با استفاده از این هستند می‌توانید کنسول  بازی را به صورت افقی یا عمودی قرار دهید. اگرچه ابعاد بزرگ پلی استیشن5 ممکن هست در چینش آن در دکور مشکل ایجاد کنند، اما ظاهر زیبای پلی استیشن5، این مسئله را جبران می‌کند. خیلی دور از انتظار نبود که کنسول جدید کمپانی سونی یعنی PS5 از قدرت خارق‌العاده‌ای برخوردار باشد. به هر حال این کمپانی نمی‌خواهد قافله را به رقیب دیرینه خود یعنی مایکروسافت واگذار کند. پردازنده AMD Ryzen Zen به همراه 16GB GDDR6 به عنوان حافظه رم در کنار AMD Radeon RDNA 2 به عنوان پردازنده گرافیکی، همه و همه این کنسول را به قوی‌ترین کنسول بازی ساخته شده به وسیله کمپانی سونی تبدیل کرده هست که قدرتی معادل با ۱۰.۳ ترافلاپس دارد. البته در این مورد کمی ضعیف‌تر از کنسول XBOX series X با قدرت ۱۲.۱ ترافلاپس به نظر می‌رسد اما قدرت اصلی زمانی مشخص می‌شود که بازی‌های متنوع و همینطور خدمات کاربر پسند بتواند برنده این نسل را مشخص کنند. همانند XBOX، در این کنسول نیز از حافظه SSD استفاده شده هست که می‌تواند سرعت لود کنسول در بازی‌ها را خیلی افزایش داده و عملا با صفحه بارگذاری در بازی‌ها طرف نیستیم. علاوه بر این  زمان شروع به کار کردن کنسول نیز به طرز چشمگیری کاهش یافته هست. اما در این بین یک نقطه ضعف به این کنسول وارد هست. علی‌رغم استفاده از هارد ۱ ترابایتی، تنها ۶۶۷ گیگابایت آن برای نصب بازی‌ها قابل استفاده خواهد بود که نگرانی‌ها در مورد فضای ذخیره سازی بیشتر می‌شود. در این مورد نیز فعلا یک پله از رقیب خود XBOX عقب‌تر هست چراکه کنسول XBOX series X فضایی حدود ۸۰۰ گیگابایتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. البته کمپانی سونی تایید کرده هست که در به روز رسانی ‌های نرم افزاری بعدی، امکان استفاده از حافظه‌های جانبی را برای این کنسول فعال می‌کند اما برای بازی کردن باید حتما بازی‌ها در حافظه SSD نصب شوند. تفاوت اصلی این کنسول با نسخه استاندارد آن، تنها نداشتن درایو نوری هست که قابلیت اجرای بازی‌ها از روی دیسک را ندارد و شما باید بازی‌ها را حتما دانلود نمایید.
:: فضای داخلی
پلی استیشن5 دارای یک درایو جامد اختصاصی با ظرفیت 825 گیگابایت هست که پس از کم کردن فضای مختص سیستم عامل، 667 گیگابایت از آن قابل استفاده هست پس باید در انتخاب بازی‌های خود حساسیت به خرج دهید. البته فضای داخلی پلی استیشن5 با درایوهای SSD کلاس NVMe PCIe 4.0 قابل افزایش هست اما فقط از درایوهایی می‌توان استفاده کرد که کارآیی آن‌ها به وسیله سونی تأیید شود و قیمت این درایوها نیز زیاد خواهد بود. برای مشاهده قیمت و خرید SSD مخصوص PLAYSTATION 5 به اینجا مراجعه کنید. علاوه بر این  شما می‌توانید بازی‌های پلی استیشن4 را روی یک هارد یا درایو جامد اکسترنال بریزید و آن‌ها را روی پلی استیشن5 اجرا کنید تا جا برای بازی‌های مختص پلی استیشن5 روی کنسول  بازی باشد. اولین موردی که در نگاه اول در مورد PS5 به چشم می‌خورد، تفاوت محسوس ظاهر و حتی رنگ کنسول نسبت به نسل‌های گذشته هست. تقریبا بعد از پلی استیشن۱ ( PS1 ) که از رنگ طوسی به عنوان رنگ اصلی کنسول استفاده شده بود، از رنگی مشکی به عنوان رنگ اصلی در تمامی نسل‌های بعدی استفاده ‌شد و شاید بعد از چند سال، رنگ جدیدی از آن کنسول به وسیله کمپانی سونی به بازار می‌شد. اما در نسل جدید یعنی نسل نهم، سونی سنت شکنی کرده و رنگ سفید را به عنوان رنگ قالب قرار داده هست. که البته ترکیب این رنگ سفید در کنار مشکی براق موجب زیباتر شدن آن شده هست. نکته قابل توجه دیگری که در مورد ظاهر این کنسول به چشم می‌خورد، اندازه خیلی بزرگ آن هست به طوری که کاملا برای شما محسوس خواهد بود. به گفته بسیاری از منتقدین، این اندازه بزرگ به دلیل سیستم خنک کننده خیلی گسترده آن هست که این اندازه را منطقی جلوه می‌دهد. البته قضیه به همین‌جا ختم نمی‌شود و اوج نبوغ طراحی این کنسول زمانی هست که مقداری به کنسول از فاصله نزدیک نگاه کنید و متوجه نکات جالبی خواهید شد. روی بدنه سفید رنگ این کنسول از طرح‌های خیلی ریز چهار نماد اصلی این کمپانی یعنی ضربدر، مثلث، مربع و دایره پوشیده شده هست که این مورد در نوع خود خیلی جالب بود. البته بسیاری معتقد هستند که ظاهر این کنسول خیلی به آینده شبیه هست و می‌تواند یک سفینه فضایی را تداعی کند. البته در کنار تمام این موارد با بزرگترین کنسول در بین سه نسل اخیر طرف هستیم که می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

:: صدا
پلی استیشن5 دارای موتور صوتی Tempest هست که نسل جدیدی از صدای فراگیر محسوب می‌شود. با استفاده از یک هدست خوب، شما می‌توانید ۱۰۰ منبع صوتی مختلف را در بازی‌ها بشنوید که این مشخصه در بازی‌های چندنفره و ترسناک بیشتر به چشم می‌آید. اگرچه صدای سه بعدی پلی استیشن5 با تمام هدست‌ها سازگار هست، اما بهترین هدست برای تجربه صدای سه بعدی، هدست 3D Pulse هست که به وسیله سونی در کنار پلی استیشن5 عرضه شده هست. سونی وعده داده هست که در آینده، صدای سه بعدی روی تلویزیون‌های خانگی و نمایشگرها نیز قابل بهره‌برداری خواهد بود.
:: دوال سنس ( Dual sense )
در کنار سرعت بالای :: پلی استیشن5
،‌ دوال سنس را می‌توان دیگر مشخصه جذاب پلی استیشن5 عنوان کرد که در انتخاب این کنسول  بازی نقش مهمی دارد. دوال سنس، کنترلری خارق‌العاده هست. دوال سنس یک مقدار بزرگ‌تر از دوال شاک 4 هست و به دلیل داشتن سیستم واکنش‌دهی هپتیک پیشرفته خود، حس لامسه را با بیشترین دقت و جزئیات فوق‌العاده به گیمر منتقل می‌کند و واکنش‌دهی فورس آن، در هیچ دستگاه مشابه دیگری دیده نمی‌شود. مشخصه دیگر دوال سنس، دکمه‌های ماشه‌ای تطابقی آن هست که با توجه به بازی، واکنشی متفاوت نشان می‌دهند. شما هنگام استفاده از تیر و کمان، تنش درون بدنه کمان را در انگشتان خود لمس خواهید کرد. تجربه بازی‌های مسابقه‌ای دگرگون خواهد شد و تیراندازی در بازی‌های Fortnite و Call of Duty لذتی متفاوت خواهد داشت. باید دید در آینده بازی‌سازان چگونه از این قابلیت‌های چشم‌گیر در بازی‌های خود بهره می‌برند. دوال سنس دارای یک میکروفون هست که می‌توانید بدون نیاز به هدست، با دوستان خود در بازی گفتگو کنید یا از فرمان‌های صوتی پلی استیشناستفاده کنید. به دلیل این ویژگی‌ها، باتری دوال سنس چندان تفاوتی با دوال شاک 4 ندارد و بهترین دستگاه برای شارژ آن، پایه شارژری هست که سونی در کنار پلی استیشنبه فروش می‌رساند.  شاید دوال سنس ( Dual sense ) یا کنترلر جدید این کنسول را یکی از برگ‌های برنده آن در برابر کنسول XBOX نامید. این کنترلر به نوعی نسل نهمی‌ترین دستگاه در بین دستگاهات عرضه شده دو کمپانی سونی و مایکروسافت هست ( به گفته بسیاری از منتقدین ). سونی به طور کلی ظاهر دسته را تفاوت داده و در اینجا نیز سنت شکنی کرده هست. کنترلر PS5 نسبت به نسل قبلی مقدار بزرگتر به نظر می‌رسد که همین امر موجب شده وزن آن نیز بیشتر شود اما بهتر در دست جای گیرد و حس بهتری به دست منتقل می‌کند. علاوه بر این  دوال سنس خیلی ارگونومیک به نظر می‌رسد و برخلاف نسل‌های گذشته، درخوهست‌های کاربران در مورد کنترلر کاملا شنیده شده هست. اگر می‌خواهید به نسل جدید ایمان بیاورید، بهتر هست یکبار دوال سنس را در دست بگیرید و دقایقی با آن بازی مورد علاقه خود را تجربه کنید. دکمه‌های L2 و R2 در این کنترلر کاملا تفاوت کرده‌اند و حس شلیک کردن با سلاح‌های مختلف با یکدیگر متفاوت شده هست. در نسل‌های قبلی اصلا هیچ تفاوتی نداشت که شما با یک سلاح سبک شلیک می‌کنید یا سنگین، میزان مقاومت این دکمه‌ها هیچ تفاوتی در حالت‌های مختلف نداشتند. اما در دوال سنس این قضیه کاملا فرق می‌کند. دکمه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به صورت هوشمند میزان مقاومت در مواقع مختلف کاملا تفاوت می‌کند. مثلا برای شلیک با یک سلاح سبک، نیروی کمتری را در انگشتان خود حس می‌کنید اما اگر بخواهید با یک سلاح سنگین شلیک نمایید، میزان مقاومت تریگر بیشتر شده و حس سلاح سنگین به انگشتان شما منتقل می‌شود. از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد این دسته می‌توان به تکنولوژی جدید به کار رفته در مورد موتورهای لرزش دسته اشاره کرد. در موقعیت‌های مختلف شما ویبره و لرزش‌های متفاوتی را حس خواهید کرد که تا به حال هیچ کنترلری نتوانسته این حس را به بازیکن منتقل نماید. پلی استیشن5 از دوال شاک 4 نیز پشتیبانی می‌کند اما فقط می‌توانید بازی‌های پلی استیشن4 را با این کنترلر بازی کنید و بازی‌های پلی استیشن5، فقط با دوال سنس قابل بازی خواهند بود.

:: بازی‌ها
بازی Spider-Man: Mile Morales یک بازی عالی برای تجربه ویژگی‌های جدید پلی استیشن5 هست. این بازی اگرچه چندان طولانی نیست اما به گونه‌ای طراحی شده تا به درستی  نسل بعد را تجربه کنید. در هر دستگاه پلی استیشن5، بازی Astro’s Playroom نیز نصب شده هست که شاید در نگاه اول یک دمو برای معرفی کنسول  بازی به نظر برسد، اما یک بازی کامل و بسیارسرگرم‌کننده هست که به درستی  شما را با تمام قابلیت‌های پلی استیشن5 و مخصوصا دوال سنس آشنا می‌کند. بازی‌های Demon’s Souls و Sackboy: A Big Adventure از دیگر عناوین زمان عرضه پلی استیشن5 بودند. علاوه بر این  مشترکین پلاس می‌توانند از PlayStation Plus Collection بهره ببرند که مجموعه‌ای بی‌نظیر از بهترین بازی‌های پلی استیشن4 هست. علاوه بر این  با داشتن اشتراک پلاس، هر ماه حداقل یک بازی پلی استیشن5 و یک یا دو بازی پلی استیشن4 دریافت خواهید کرد. علاوه بر این، اکنون بازی‌های مجانی چندنفره به وفور یافت می‌شوند و می‌توانید بازی‌هایی مثل Fortnite و Call of Duty: Warzone را به صورت مجانی دانلود و بدون نیاز به اشتراک پلاس، بازی کنید. سرویس PlayStation Now نیز دارای مجموعه‌ای عظیم از بازی‌های پلی استیشن2، پلی استیشن3 و پلی استیشن4 هست. در حال حاضر، فقط بازی‌های پلی استیشن4 از این سرویس قابل دانلود هستند و سایر بازی‌ها را فقط با هستریم می‌توان بازی کرد. سونی هر ماه، سه بازی به این سرویس اضافه می‌کند و بازی‌ها در حال حاضر از این سرویس حذف نمی‌شوند. کنسول  بازی پلی استیشن5 با 99.9 درصد از بازی‌های پلی استیشن4 سازگار هست و تنها ۱۰ بازی پلی استیشن4 روی این کنسول  بازی قابل اجرا نیستند. ممکن هست در آینده با به روز رسانی ‌های نرم‌افزاری، پشتیبانی از کنسول‌های قدیمی‌تر نیز به پلی استیشن5 اضافه شود. علاوه بر این ، برای وصل کردنهدست پلی استیشنVR به پلی استیشن5 به یک آداپتور نیاز هست و مشخص نیست که آیا سونی هدست واقعیت مجازی مخصوص پلی استیشن5 عرضه می‌کند یا نه. نسل نهم کنسول‌های بازی هم از راه رسیدند و ورود این کنسول‌ها دقیقا همزمانبود با سالی که تقریبا تمام مردم جهان با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کردند. تقریبا ۷ سال از عمر نسل هشتم گذشته وشاید بسیاری از ما هنوز هم آمادگی ورود به نسل جدید را نداشته باشیم. اما به هر حال نمی‌توان جلوی پیشرفت را گرفت و این روز فرارسیده هست. سونی در نسل هشتم درس‌هایی که از نسل هفتم گرفته بود را به درستی  پیاده کرد و توانست به نوعی در نسل هشتم کنسول‌های بازی فرمانروایی کند و رقیب دیرینه خود را شکست دهد. اما نسل جدید چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد و مایکروسافت با عرضه قدرتمندترین کنسول جهان و علاوه بر این  تصاحب برخی از کمپانی‌های بازی‌سازی، می‌خواهد شکست نسل هشتم را جبران کند. کنسول نسل نهمی سونی یعنی PS5 چه از نظر سخت افزار و چه از نظر ظاهر و حتی دسته، دارای تفاوتات زیادی بوده هست. کمپانی سونی دو نوع کنسول تا به این لحظه به بازار عرضه کرده هست که یکی از آن‌ها نوع استاندارد و دیگری دیجیتال بوده که ما در اینجا به بررسی نوع دیجیتال می‌پردازیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.
:: مقایسه و نتیجه‌گیری
اگر بخواهیم این کنسول را با نوع استاندارد آن مقایسه کنیم، تنها می‌توان به نداشتن درایو نوری اشاره کرد. اگر علاقه ‌دارید که آرشیوی از بازی‌ها به صورت دیسک تهیه کنید و یا دانلود بازی‌ها آن هم با حجم‌های زیاد برای شما مقدور نیست، نوع استاندارد برای شما مناسب تر هست. اما اگر می‌خواهید بازی‌ها را به صورت دیجیتالی خریداری کرده و از نظر اینترنت و دانلود هم مشکلی ندارید، بهتر هست این نوع آن را خریداری نمایید چراکه قیمت خیلی پایین‌تری نسبت به این مدل دارد. علاوه بر این  برای تجربه بهتر و استفاده از حداکثر توان این کنسول بهتر هست از تلویزیون و یا مانیتور 4K با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز استفاده نمایید و آن زمان هست که می‌توانید تفاوت را بیش از پیش احساس کنید. در غیر این صورت بسیاری از قابلیت‌های این کنسول را از دست‌ خواهید داد. علاوه بر این  در مقایسه این کنسول با XBOX series X همان گونه که در بالا گفته شد، از نظر سخت افزاری مقداری ضعیف بوده و حافظه داخلی کمتری نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد اما تجربه ثابت کرده که هیچ موقع قدرت سخت افزاری در کنسول‌ها موجب برتری آن نشده و تنها خدمات بهتر و ارائه بازی‌های بیشتر و باکیفیت‌تر توانسته نظر بسیاری از کاربران را به خود جلب کند. پس باید منتظر ماند و دید که این دو کمپانی در آینده چه کار خواهند کرد.


travel_explore پرایس بات یک فروشگاه اینترنتی نیست و تنها مرجعی جهت مقایسه قیمت و جستجوی کالا است.

ما هیچ گونه دخالتی در روند کاری فروشگاه‌ها، نداریم.
پست الکترونیک*
اسمتون*
دیدگاهتون رو بنویسید...*
sentiment_satisfied_alt دیدگاه شما ثبت شد

face احمد آبادی

سلام ایکس‌باکس نسل جدیدم قرار بدین لطفا.

favorite_border 8

face راحله ماهوتی

سلام تک دسته هست یا جفت؟

favorite_border 14

face لاله حسن زاده

با این قیمت باید نسخه استاندارد بدید نه دیجیتال.

favorite_border 5

face علی عامر

نسخه دیسکی هست دیگه تو جزئیات بخون، نسخه دیجیتال نیست.

favorite_border 2