با بهترین قیمت Nokia G21 with 6GB RAM - 128GB - TA-1418 - Mobile Phone خرید
Nokia G21 with 6GB RAM - 128GB - TA-1418 - Mobile Phone

مشخصات فنی و قیمت

📑

دکمه 1669106628
store فروشگاه sell قیمت color_lens رنگ shopping_cart خرید schedule آخرین به روز رسانی
دیجی کالا 4,800,000 خرید از دیجی کالا
🔄 به روزش کن
8:43:48
دیجی دو 500,000,000 خرید از دیجی دو
🔄 به روزش کن
8:43:48
کالاتیک 4,899,000 قهوه ای خرید از کالاتیک
🔄 به روزش کن
8:43:48
گوشی شاپ ناموجود - مشاهده کالا در گوشی شاپ
8:43:48 حدود 10 ماه پیش
مقداد آیتی ناموجود - مشاهده کالا در مقداد آیتی
8:43:48
19 کالا ناموجود - مشاهده کالا در 19 کالا
8:43:48